Współpraca partnerska

Współpraca partnerska.

Wszystkie firmy i osoby zainteresowane podjęciem współpracy partnerskiej zapraszamy do udziału w programie. Każda firma lub osoba, która poleci nasze usługi i polecenie to zaskutkuje sprzedażą przez naszą firmę usług otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10% wartości netto sprzedanych usług lub 3% wartości netto sprzedanych towarów. Warunkiem jest wystawienie dla nas faktury VAT na usługi akwizycyjne lub podpisanie umowy o dzieło.

Wystarczy wysłać email, w tytule podać nazwę swojej firmy lub imię i nazwisko, a w treści wiadomości wpisać dane firmy, która chciałaby skorzystać z naszych usług. Można też wysłać SMS lub Zadzwonić i podać dane firmy zainteresowanej naszymi usługami.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres email: ak@akprogres.com. Po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie skontaktujemy się pod podany numer telefonu lub adres email.