Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

 1. AKPROGRES Arkadiusz Krupka prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem AKPROGRES.COM
 2. Do zakupów w sklepie internetowym AKPROGRES.COM upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej na adres kontaktowy oraz telefonicznie lub faksem.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest założenie konta w sklepie AKPROGRES.COM. Zalecamy założenie silnego hasła przy tworzeniu konta w sklepie (duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne). Mocne hasło zmniejszy prawdopodobieństwo włamania na konto użytkownika. Cyberbajt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne włamanie na konto użytkownika.
 5. Podanie danych przedsiębiorcy (nazwa firmy) podczas zakładania konta powoduje  utworzenie konta firmowego, w którym każdy zakup towaru podlega dalszej odsprzedaży. Konto firmowe uprawnia również do otrzymania kolejnych poziomów rabatowych przeznaczonych dla firm. W innych przypadkach przyjmowany jest status domyślny: konta konsumenckiego, z ustawieniami standardowymi.
 6. Wszystkie podane ceny w sklepie są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Na kartach produktu dostępne są ceny netto.
 7. Wiążącą ceną dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 8. Inne elementy oferty podane na witrynie sklepu, jak zawartość zestawu oraz koszty dostarczenia zamówionych produktów, są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 9. W przypadku złożenia zamówienia drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail) lub faxem, wówczas umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.
 10. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu AKPROGRES.COM nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 11. Opisy i parametry techniczne umieszczonych w sklepie towarów są zgodne z informacjami podanymi przez ich producentów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne określenie parametrów i właściwości towaru przez jego producenta.

II. Realizacja zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta numeru telefonu oraz adresu e-mail, umożliwiającego sprzedawcy weryfikację złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdza je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku braku potwierdzenia zamówienia, lub podania niepełnych, bądź niepoprawnych danych klienta.
 2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę następuje podczas rozmowy telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Klient ma wówczas możliwość weryfikacji oraz poprawy podanych danych osobowych, a także skorygowania błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze zmiany zamówienia mogą być utrudnione, z uwagi na przekazanie go do realizacji i ekspresowy proces dostarczania przesyłki do klienta. Obsługa sklepu dołoży jednak wszelkich starań, aby w każdej chwili umożliwić zamawiającemu zmianę danych adresowych oraz skorygowanie treści zamówienia (przed wysłaniem przesyłki).
 3. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres:
 4. – od przyjęcia zamówienia do nadania przesyłki (maksymalnie 3 dni robocze, jeśli produkt jest dostępny w magazynie sprzedawcy);
 5. – czas na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. (ok. 3 dni robocze od dnia nadania przesyłki priorytetowej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
 6. W przypadku tymczasowego braku towaru w magazynie sprzedawcy, okres realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Wówczas sprzedawca informuje o tym klienta telefonicznie lub wiadomością e-mail, bezpośrednio po przyjęciu zamówienia.
 7. Warunki realizacji nietypowych zamówień są każdorazowo ustalane z klientem w sposób indywidualny.
 8. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (zamówienia do wartości 500 PLN netto). Kupujący jest obciążany odpowiednimi kosztami dostawy (zależnymi od wysokości kwoty zamówienia). Szersze informacje dostępne są w opisie dostaw.
 9. Regulamin sprzedaży obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
 10. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane z klientem w sposób indywidualny.
 11. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki.
 12. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe Kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.

III. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 1. W terminie 10 dni od dnia dostarczenia towaru, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad przepisów o zawieraniu umów na odległość. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i odesłanie towaru na własny koszt do sprzedawcy. Sprzedawca przyjmuje zwrócony towar pod warunkiem, iż zostanie on odesłany w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną i nie uszkodzoną zawartością, bez śladów jej użytkowania (urządzenie oraz wszelkie dołączone akcesoria, instrukcje, gwarancja, dowód zakupu- faktura lub paragon, itp.)
 2. Prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru nie przysługuje konsumentowi w przypadku usunięcia przez niego oryginalnego opakowania programów komputerowych, zapisanych na nośnikach.
 3. Konsument odstępujący od umowy, powinien zwrócić towar na adres:
 4. AKPROGRES Arkadiusz Krupka
 5. ul. Ogrodowa 37,
 6. 64-850 Ujście
 7. wraz z niezbędnymi dokumentami.
 8. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie odstąpienia od umowy, swoje dane personalne. Należy również określić sposób zwrotu należności za towar: przelew na konto bankowe (wówczas prosimy o podanie numeru rachunku bankowego) lub przekazem pocztowy na wskazany adres.
 9. W przypadku niedopełnienia przez klienta warunków z pkt. 4, sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia odesłanego towaru oraz do zgłoszenia zarzutu bezskuteczności odstąpienia od umowy przez klienta.
 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odstąpienia od umowy przez konsumenta, sprzedawca zwraca pieniądze w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki od klienta zawierającej zwracany towar, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 11. Przy zakupie programów komputerowych klient ma obowiązek zapoznać się z ich wersją demonstracyjną, jeśli jest ona dostępna.

IV. REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na polski rynek.
 2. Towary posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Warunki gwarancji są w każdym przypadku określone w dokumencie gwarancji wystawionym przez gwaranta. Okresy gwarancji na poszczególne towary są określone w opisie towaru.
 3. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, jeśli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W związku z tym klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Należy zwrócić uwagę na opakowanie (na ewentualne uszkodzenia podczas transportu), a w szczególności na stan taśm lub plomb na przesyłce. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki lub zerwania plomb/taśm  należy odmówić przyjęcia paczki pocztowej i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, po czym bezzwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą, w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe Kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.
 5. Szczegółowa procedura zgłoszeń reklamacyjnych RMA jest dostępna na stronach AKPROGRES.COM.
 6. Wysyłka zwrotna naprawionego towaru odbywa się na koszt AKPROGRES.COM.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy klienta, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie, klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie będą przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 2. Jeśli klient składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie informacji promocyjnych, jego adres e-mail będzie wykorzystywany również w celu wysyłania tych informacji.
 3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu AKPROGRES.COM są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
 4. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Właścicielem sklepu AKPROGRES.COM (sprzedawcą) jest firma AKPROGRES Arkadiusz Krupka prowadząca działalność gospodarczą w Ujściu, o numerze NIP 764-135-57-17, REGON 572055831
 2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi następująco:
 3. AKPROGRES Arkadiusz Krupka
 4. ul. Ogrodowa 37,
 5. 64-850 Ujście
 6. Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez sprzedawcę oraz klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron wiążąca zgodnie z brzmieniem obowiązującym w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 7. Klientem jest osoba fizyczna nabywająca towary na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (konsument).