Indywidualny kurs obsługi pakietu programów biurowych LibreOffice

Indywidualny, podstawowy kurs obsługi pakietu programów biurowych LibreOffice.

Kategoria:

Opis

W skład pakietu wchodzą programy: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacja, rysunek, baza danych, formuła.

Uczestnik kursu otrzymuje darmową wersję instalacyjną pakietu LibreOffice, materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia kursu.

Zajęcia odbywają się na terenie miasta Piły lub w siedzibie klienta.

Kurs przeznaczony jest dla osób w każdym przedziale wiekowym.

Kurs obejmuje 6 godzin zegarowych zajęć.

W przypadku przeprowadzania kursu w siedzibie klienta do ceny należy doliczyć koszt dojazdu w kwocie 1 zł netto za każdy kilometr liczony od siedziby firmy AKPROGRES do siedziby klienta i z powrotem.