Grupowy kurs obsługi komputera

Grupowy (grupy do 15 osób), podstawowy kurs obsługi komputera.

Kategoria:

Opis

Zajęcia odbywają się na terenie miasta Piły lub w siedzibie klienta.

Kurs obejmuje 6 godzin zegarowych zajęć.

Kurs jest przeznaczony dla osób w każdym przedziale wiekowym.

Kurs obejmuje między innymi:

– obsługę systemu BIOS;

– instalację, podstawową konfigurację i obsługę systemów operacyjnych Windows oraz Linux;

– instalację podstawowego oprogramowania;

– tworzenie kopii bezpieczeństwa i punktów przywracania systemu;

Uczestnik kursu otrzymuje materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia kursu.

W przypadku przeprowadzania kursu w siedzibie klienta do ceny należy doliczyć koszt dojazdu w kwocie 1 zł netto za każdy kilometr liczony od siedziby firmy AKPROGRES do siedziby klienta i z powrotem.