Kursy i szkolenia informatyczne

Świadczenie usług informatycznych wiąże się z koniecznością szkolenia pracowników firm z obsługi urządzeń i oprogramowania. Dlatego też od początku naszej działalności uruchomiliśmy cykl kursów i szkoleń, którymi wspieramy użytkowników wdrożonych systemów. Szkolenia najczęściej prowadzimy w siedzibie firmy Klienta, dopasowujemy je do potrzeb użytkowników systemów.

Kursy i szkolenia informatyczne opieramy głównie na naszym doświadczeniu oraz wiedzy zawartej w dokumentacjach systemów dostarczonych przez producentów. Celem szkoleń jest przygotowanie użytkowników do sprawnej i wydajnej pracy z wykorzystaniem danego systemu.

Prowadzimy zajęcia grupowe oraz indywidualne, w zależności od potrzeb Klienta. Istnieje możliwość zorganizowania kursu lub szkolenia z udziałem producenta danego systemu. Przygotowujemy materiały dla uczestników szkoleń. Gwarantujemy dopasowanie czasu szkoleń do możliwości użytkowników systemów.